Fisketuren

Fiskeri er at betragte som en grunddisiplin på fjeldet i lighed med det at kunne bruge kort og kompas. Vi havde da også allerede oplevet en smule fiskelykke i Basecamp med fangst af fine fjeldørreder i Håhellervatn. På dagens fisketur skulle vi imidlertid efterprøve det sejlivede rygte om, at Øyuvsvatnet er rigtig godt fiskevand. Bevæbnet…

Den absolutte tørzone

Nu vidste vi jo godt, at vores nyfundne græstange for enden af Håhellervatn var våd og under omstændighederne et stykke fra perfekt. Hvad, næsten 48 timers uophørlig regn ville tilføje, kom måske alligevel en anelse bag på os. Det regnede og regnede, alt i mens vores allerede fugtige lejrplads mere og mere antog karakter af…

Jeg en Basecamp finde vil

Det var ikke noget blidt Sommernorge, som bød os velkommen, da vi parkerede den tungt lastede bil neden for dæmningen ved Rosskreppfjorden. Temperaturen i omegnen af 5 grader og det tætte regnvejr mindede om, hvad du med rette kan forvente af en dansk vinterdag. En påmindelse om hvorfor hue og vanter er på pakkelisten til…