Facebookmail

Når du hører ordet turist, forbinder du det måske umiddelbart med charterfly, sydens sol og eksotisk mad. Når det kommer til Den Norske Turistforening (DNT), er sagen dog en ganske anden!

logo_dnt

Den Norske Turistforening blev stiftet den 21. januar 1868 og har siden udviklet sig til Norges største friluftslivsorganisation med over 200.000 medlemmer. Foreningen er inddelt i 55 lokale medlemsforeninger over hele landet. Foreningen driver et meget omfattende rute- og hyttenet med mere end 450 hytter og 20.000 km mærkede ruter.

Den Norske Turistforening er næsten udelukkende baseret på frivilligt arbejde og hvert år bruger frivillige således over 175.000 timer på vedligeholdelse af hytter og rutenet. Dertil kommer det store stykke arbejde, som Den Norske Turistforening udfører i forbindelse med friluftsuddannelse, naturbeskyttelse, mm.

Rutenettet

DNT’s rutenet omfatter som før nævnt mere ned 20.000 km mærkede sommerruter.

Et typisk DNT rute mærke.
Et typisk DNT rute mærke.

Ruterne er mærket med rødmalede T’er på sten og varder, mens der ved større stiskel er opsat skilte med afstande til de enkelte destinationer. Normalt er T markeringerne placeret med en afstand, så ruten kan følges selv med dårlig sigtbarhed. Du kan dog komme ud for at markeringerne på ruten er slidte og dermed svære at se.

Skiltning af DNT ruter.
Skiltning af DNT ruter.

Om vinteren bliver en stor del af ruterne mærket op med kviste, så det er muligt at gå på ski mellem de enkelte hytter. Vinterruterne afviger en del fra sommerruterne, idet de f.eks. ofte krydser søerne og generelt er anlagt sådan, at de bevæger sig mindst muligt op og ned. Du kan finde opdateret information om kristning og ruter på DNT’s hjemmeside.

En delvist nedsneet DNT hytte.
En delvist nedsneet DNT hytte.

Der kan også forekomme afvigelser i vinterruterne fra år til år pga. ændringer i føret og vejret. Du kan således ikke være sikker på at følge samme rute flere år i træk. På DNT’s hjemmeside kan du omkring februar hvert år finde et såkaldt kvistekort, som angiver de ruter, som er kvistet den pågældende vinter. Kvistningen finder normalt sted, så de fleste ruter er kvistet et stykke tid før påske. Ring altid og spørg den lokale DNT afdeling før du tager af sted på vintertur.

Uanset om det er sommer eller vinter, skal du altid medbringe et kompas og et kort i minimum målforhold 1:50.000. Sørg hele tiden for at vide hvor du er på kortet og brug løbende kompasset til at orienterer dig om retningen. På den måde er du forberedt, hvis sigtbarheden falder, eller der opstår tvivl om ruten. Det er også altid en god ide at medbringe en udskrift af rutebeskrivelsen fra DNT ruteplanlæggeren.

Hytterne
Den Norske Turistforening har mere end 450 hytter fordelt ud over det meste af Norge. Næsten alle hytterne er indrettet med de samme grundlæggende funktioner, men der ud over kan der være stor forskel på størrelse, indretning og antal sovepladser. Hytterne er inddelt i kategorierne ubetjente, selvbetjente og betjente, afhængigt af deres forsynings- og betjeningsniveau.

Grautheller hytten, en typisk DNT hytte.
Grautheller hytten, en typisk DNT hytte.

Vær opmærksom på at enkelte hytter kan være lukket i perioder pga. jagt eller naturbeskyttelse.

ubetjent De ubetjente hytter  
På de ubetjente hytter findes der ingen forsyninger, og hytterne er aldrig bemandet. Ofte er disse hytter små og relativt primitive, men dog stadig udstyret med køkken, køjer og brændeovn. De ubetjente hytter er i nogle områder låst med en DNT nøgle. Du kan som medlem få denne nøgle udleveret fra et lokalt DNT kontor.

selvbetjent De selvbtjente hytter  
På de selvbetjente hytter findes der et proviantrum, hvor du ved selvbetjening kan købe et svingende udvalg af langtidsholdbart proviant som konserves, havregryn, pulverkaffe, knækbrød, osv. Provianten kan være forskellig på de enkelte hytter, men generelt er der alt fra komplette konservesretter til frysetørret mad. De selvbetjente hytter er typisk mellemstore og ret godt udrustet med godt køkken, køjerum, osv. På en del af de velbesøgte selvbetjeningshytter er der fastboende tilsyn i perioder af året.

betjent De betjente hytter   
De betjente hytter minder på mange måder om et lille hotel, dog noget mere intimt og hyggeligt. På de betjente hytter serveres der morgen-, middags- og aftensmad og der ud over kage, vafler osv. Du kan leje sengetøj, så du ikke behøver sove i lagenpose. Der er typisk også rindende vand og andre luksus fornødenheder. Til gengæld er det som regel ikke muligt selv at lave mad, og priserne er væsentligt højere end på de ubetjente og selvbetjente hytter.

Drikkevand

Hytterne er placeret, så der er adgang til drikkevand fra enten sø eller vandløb.

Der hentes vand.
Der hentes vand.

I hytterne findes en beskrivelse af, hvor du skal hente drikkevand. Respekter altid denne anvisning, også selv om der måtte findes vand tættere på hytten end anvist. I vinterperioden vil det som regel være nødvendigt at hugge hul i isen, for at få adgang til vandet. Økse og isbor til at lave hul i isen med findes som regel i hytterne. Smelt kun sne til drikkevand hvis absolut nødvendigt da det kræver meget brænde og sørg for at tage sneen et godt stykke fra hytten, hvor den ikke er forurenet.

I hytterne findes en fast plads med et antal spande og øser til drikkevand. Disse spande og øser må udelukkende bruges til drikkevand.

Køkkenfaciliteter
I hytterne findes faste gasblus, udslagsvask og det mest almindelige køkkenudstyr samt bestik, glas, kopper, osv.. Du behøver således ikke medbringe trangia, opvaskegrej, spisebestik osv. til en hyttetur. I køkkenet findes også som regel salt, peber og div. andre efterladte krydderier.

Der laves mad på en DNT hytte.
Der laves mad på en DNT hytte.

Opvarmning
Hytterne opvarmes med brændeovne. På de ubetjente og selvbetjente hytter er det dit eget ansvar at fyre op, når det er nødvendigt. Der findes et brændedepot, ofte i tilknytning til toiletbygningen, hvor du kan hente brænde til brændekurvene i hytten. På nogle hytter skal brændet saves og flækkes, før det er klar til anvendelse i brændeovnene. Brændet transporteres ind med snescooter eller helikopter. Det er dyrt, så fyr med omtanke og kun når det er nødvendigt.

Toiletforhold
På fjeldet anvendes toiletter (på norsk: do), hvor affaldet ender i en lukket beholder og løbende blandes op med tørv. Denne toiletform kan særligt i sommerperioden medføre en del lugtgener, hvorfor toiletterne som regel er anbragt i et adskilt anneks til hovedhytten. Der findes toiletpapir på langt de fleste hytter, men medbring en ekstra rulle for en sikkerheds skyld.

Overnatning
Hytterne er som regel indrettet med en kombination af soverum og sovesal. Der findes madrasser, dyner og hovedpuder til alle køjepladser, så du har ikke behov for sovepose på hytten. Betrækket på sengetøjet skiftes normalt kun to gange om året. Derfor er der krav om, at du sover i lagenpose eller lignende. Mange bruger en silkelagenpose som er meget behagelig og samtidigt fylder og vejer meget lidt.

Priser, betaling og medlemskab
Priserne for overnatning og proviant varierer lidt fra lokalafdeling til lokalafdeling, se evt. mere på DNT’s hjemmeside. Dertil kommer selvfølgelig den proviant, du bruger på de selvbetjente hytter. Prislister for proviant er ophængt på de selvbetjente hytter.

Betalingsmetoden kan ligeledes variere fra lokalafdeling  til lokalafdeling, men mulighederne er normalt forudbetaling, betaling med fuldmagt på hytten eller DNT’s hyttebetalingsapp.

DNT hyttebetalingsapp (foto: DNT)

Hvis du går med planer om at tage på fjeldtur og benytte DNT rutenettet og hytter, vil det også være en god ide at melde dig ind i Den Norske Turisforening. Du opnår derved væsentligt billigere overnatning på hytterne, et meget informativt medlemsblad, og samtidigt støtter du et virkeligt godt initeritiv. Du kan melde dig ind her.

Fiskeri
På store dele af fjeldet er der mulighed for god fangst i søer og elve, men vær opmærksom på at der mange steder skal løses fiskekort, mens det andre steder helt er forbudt at fiske. På en række af DNT hytterne har du som overnattende gæst, lov til at fiske i vandene omkring hytten uden yderligere betaling. På andre hytter vil der være mulighed for at tilkøbe fiskekort via engangsfuldmagten eller evt. ved kontant betaling. Endelig er der steder, hvor du løser fiskekort til større områder, ved henvendelse på en tankstation eller lignende, før du drager ud på fjeldet. Den lokale afdeling af DNT kan være behjælpelig med information om reglerne og de gode fiskevande.

Sådan gør du
Er det første gang, du skal på tur og vandre på DNT’s rutenet og overnatte på hytterne, kan det være rart at vide lidt om, hvordan det fungerer på forhånd. Nedenstående huskeliste kan derfor måske være en hjælp.

Har du ikke mod på at tage af sted på egen hånd, tilbyder DNT hvert år en lang række fællesture med erfarne guide. Læs meget mere om dette tilbud på DNT’s hjemmeside.

Find et turområde
Skal det være Ryfylke, Setesdalen, Hardangervidde, eller et helt andet sted? Brug evt. DNT turplanlæggeren til at få et overblik over rutenettet i de enkelte områder. Vær opmærksom på, hvor tæt hytterne ligger i de enkelte områder, at der kun er proviant på de ubetjente, og at det er dyrt at bo på de betjente hytter.

Planlæg ruten
Planlæg din rute ud fra DNT rutenettet. Vil du overnatte på hytter, er det vigtigt, at du finder en rute med passende dagsetaper og med proviant på hytterne der, hvor du har brug for det. Er du på telttur, er du fritaget for puslespillet med at få de enkelte dagsetaper til at gå op og skal i højere grad koncentrere dig om turens samlede distance og mulighederne for gode teltpladser ved søer og vandløb. Du finder DNT ruteplanlæggeren her.

Køb kort
Når ruten er planlagt skal du anskaffe kort, så den mere detaljerede planlægning kan komme i gang. Norge er dækket af et komplet 1:50.000 kortnet kaldet N50, hvor DNT sommerruter og hytter er tegnet ind. Desuden findes en række turkort, som dækker klassiske turområder på et kort. Disse pakker er typisk i målforhold 1:50.000 op til 1:80.000. Du kan købe de fleste kort ved DNT-Turutstyr eller Scanmaps.

Før afrejse
Før afrejse er det en god ide at kontakte den lokale DNT afdeling og forhøre dig, om der er særlige ting, du skal være opmærksom på. Særligt på vinterture hvor vejret kan betyde, at ruter er lagt om eller helt nedlagt, er det vigtigt at være opdateret før afrejse. Følg også vejrets udvikling i området i dagene op til afrejse og følg med i langtidsprognoserne.

På ruten
Som før nævnt er rutenettet mærket med røde T’er malet på sten og varder, mens det om vinteren er mærket med lange bambuspinde. Som begynder bør du altid følge de mærkede ruter, mens den mere øvede kan lave afstikkere eller evt. sin helt egen rute. Vær dog opmærksom på at DNT ruterne er lavet af meget erfarne fjeldfolk med indgående lokalkendskab, og at der derfor som regel altid er meget gode grunde til den valgte rute!

Ved ankomst til hytte
Når du ankommer til en hytte, er det en god ide i første omgang at efterlade dit udstyr uden for hytten eller i vindfanget, indtil du ved, hvor din overnatningsplads bliver. Tag også dine støvler af inden du går ind i hytten.

Vel ankommet til en DNT hytte.
Vel ankommet til en DNT hytte.

Gå nu ind i hytten og hils på de evt. andre gæster og orienter dig om ledige sovepladser. Skriv dig derefter ind i hyttebogen, som normalt er placeret på en skrivepult centralt i hytten. Husk at udfylde alle felter, så det fremgår hvorfra du har vandret, og hvortil du påtænker at gå efterfølgende.

Efter indskrivning i hyttebogen er det en god ide at få styr på dit grej, finde en soveplads, skifte til tørt tøj og få hængt evt. vådt tøj til tørre på tørrepladsen. Er der behov for opvarmning tændes op i brændeovnen, og er der ikke vand i drikkevandspandene, henter du vand på den anviste plads.

Er du på telttur, har du mulighed for at benytte hytterne til dagsbesøg og derved få adgang til hyttens faciliteter og evt. proviantdepot. Du skriver dig i hyttebogen som dagsbesøgende og betaler som ellers for ophold og evt. proviant med engangsfuldmagt. Dagsbesøg er langt billigere end overnatning, men vær opmærksom på hyttens regler for dagsbesøgende, som normalt findes på opslagstavlen i hytten.

På hytten 
Vel ankommet og installeret på hytten er det måske blevet tid til en kop kaffe eller kakao. Mens vandet varmes på gasblusset i køkkenet, kan du passende orientere dig om hyttens indretning, toiletternes (do) placering, brændedepot, osv. En yndet beskæftigelse er også en minutiøs gennemgang af maddepotet og planlægning af aftensmaden. Hvis du tager proviant fra proviantdepotet, så skriv det ned på en seddel med det samme, så du husker at afregne alt ved afrejse.

Det er brugerne, som sørger for at holde hytterne rene og i god stand, så det vil være god kutyme at bruge lidt tid på at bidrage til renhold og orden ved. f.eks. at rydde op i køkkenet, koge karklude, stable brænde, ell. Er der hyttevagt på hytten kan du henvende dig til denne og tilbyde din hjælp.

Da der ofte er mange mennesker på hytterne, er det vigtigt, at du altid rydder op efter dig. Efterlad derfor ikke opvask i køkkenet som andre efterfølgende skal stå og lave mad oveni. Lad ikke dine ting ligge og rode over hele hytten, men hold dig til at rode i din egen køje. Respekter også så vidt muligt de dertil indrettede tørrepladser og fjern dit tøj når det er tørt.

Når du forlader hytten
Før du forlader hytten rengør du naturligvis dit køjerum, reder sengen og henter brænde, så hytten fremstår ren og indbydende til de næste gæster. Når hytten er klar, er det tid til at afslutte regnskabet og udfylde engangsfuldmagt. Start med at regne dine evt. proviantkøb sammen og udfyld derefter omhyggeligt engangsfuldmagten med proviantkøb, overnatninger og betalingskortoplysninger. Sørg for at udfylde engangsfuldmagten korrekt, ellers modtager du et norsk girokort, som er dyrt at betale i Danmark.

Har du oplysninger, som kan være af værdi for kommende gæster om f.eks. mangler ved hytten, vandhullet i isen osv. så skriv det i gæstebogen og efterlad den opslået.

Sørg ved afrejse for at alle døre og vinduer er forsvarligt lukket, så hytten ikke bliver fyldt med sne eller får.

God skik og brug
Der findes en række skrevne og uskrevne regler for hvordan man optræder på fjeldet og i hytterne. En række af dem har vi samlet her:

  • Hvis du træder af på naturens vegne så gå et stykke væk fra den mærkede rute og dæk dine efterladenskaber med en sten.
  •  Efterlad ALDRIG affald på fjeldet!
  •  Undgå unødig larm på fjeldet, det forstyrrer dyrelivet og dine medmennesker!
  •  Brug aldrig fløjte med mindre du er i nød!
  •  Skriv dig i hyttebogen som det første efter ankomst til hytten!
  •  Har du allerede sovet en nat i køjerum så overlad køjen til en nyankommen!
  •  Ældre har fortrinsret til de gode køjer!
  •  Sørg for at tage din tørn med at hente vand til hytten!
  •  Ryd op efter dig i køkkenet med det samme!
  •  Er du på telttur placer da dit telt i god afstand til hytten og brug ikke hyttens faciliteter uden at afregne!

Læs meget mere på DNT’s hjemmeside og god tur!